OM

WETTERSCHAKT

FRAMÅTANDA


KREATIVITET


FLEXIBILITET


DYNAMIK


Deponi- och markarbeten


Wetterschakt AB är idag ett väletablerat företag inom deponi- och marksaneringsarbeten. Med flerårig erfarenhet av installation av geomembran i krävande miljöer.

Golfbane-entreprenader


Bolaget har sitt ursprung som Sveriges marknadsledande aktör på golfbane-entreprenader med över 60 ny- och ombyggnationer på sitt CV.

Säte i Jönköping & Örebro


Wetterschakt har sitt säte i Jönköping och Örebro, 

Bolaget är verksamt nationellt

från norr till söder och är systerbolag till rivningsentreprenören Normans AB och maskinföretaget JRent AB.

Kvalitet & miljö


Wetterschakt arbetar enligt ISO 9001:2008, ISO 14001 och AFS 2001:1.

AFFÄRSOMRÅDEN

Marksanering/Deponi

Entreprenad

Projektering/Mätning

Referenser

Läs mer om några av de projekt vi utfört.

WETTERSCHAKT
KVALITETSPOLICY

Det primära målet är att genom kvalitetsstyrning säkerställa att kundens krav och förväntningar uppfylls samt

att tillgodose gällande lagar och övriga krav avseende tid, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.